خبرنگار بسطام دوشنبه 30 مرداد 1391 11:25 ق.ظ نظرات ()

جناب شریعتمدار تهرانی ،بجای اینکه شما بخواهید با طرح شهرستان شدن بسطام و بیارجمند که خواسته اکثریت مردم شاهرودمی باشد مخالفت کنید بهتر است درحوزه کاری خود (شورای شهر و شهرداری ) جواب قانع کننده ای برای سوالات زیر پیدا کنید :

دلایل مخالفت شریعتمدارباشهرستان شدن بسطام وبیارجمند+پاسخ یک کارشناس
عضو شورای شهر شاهرود که چندی پیش شهرستان شدن بسطام و بیارجمند را باعث تجزیه و ضعیف شدن شهرستان شاهرود بیان کرده بود پس از واکنشهای منفی مردم ، دلایل مخالفت با این طرح را اعلام کرد .

این دلایل که درشماره 136 دو هفته نامه شاهرود پیام آمده به شرح زیر می باشد :