هم استانی شنبه 6 فروردین 1390 04:54 ق.ظ نظرات ()

فهرست شرکت ها و سازمان های‌ دولتی که باید از تهران منتقل شوند و می توان برای 

انتقال به سمنان در نظر گرفت .