خبرنگار بسطام چهارشنبه 29 خرداد 1392 05:25 ب.ظ نظرات ()

5-403.jpgدر موسم برداشت زردآلو در قدیم، مردم بسطام با اجرای مراسم  " یُوَری " به کمک هم می شتافتند.

کسانی که دارای درخت زردآلو نبودند و همسایگانی که هنوز موقع برداشت درختان زردآلوی آنها فرا نرسیده بود،به یاری صاحب باغ می رفتند و بدون دریافت دستمزد در چیدن باغ زردآلو به صاحب باغ کمک می کردند.صاحب باغ نیز در پایان کار روزانه به نشانه تشکر،مقداری زردآلو و یا فرآورده های آن را به یاری دهندگان هدیه می دادند.این مراسم در فضایی دوستانه و شاد از صبحگاه تا شامگاه برگزار می شد. در صورتی که برداشت محصول زردآلو در یک روز تمام نمی شد،در روزهای بعد هم این کمک صورت می گرفت.