هم استانی چهارشنبه 19 مرداد 1390 02:35 ب.ظ نظرات ()
اگر اهل خرد و دلسوزان به جامعه فقیر و محروم شهرستان شاهرود در مطلبی که تحت عنوان باید ها و نبایدهای شهرستان شدن میامی آورده بودم توجه کرده باشند، در آنجا اشاره به این مطلب شد که یکی از راههای برون رفت از موانع توسعه یافتگی و کاهش نرخ بیکاری و هزینه های تحمیلی، ساماندهی مناطق تحت پوشش و بعبارتی تزریق اعتبارات قابل توجه جهت پویایی و توسعه پایدار می باشد و توصیه نمودم که بر کارشناسان، اندیشمندان و اهل فن لازم است راهبردی که بتواند گره گشای موانع پیشرفت باشد را بررسی نمایند. نگاه سیاسی داشتن به موضوع مناطق کمتر برخوردار دوای درد نیست. نگاه غیر کارشناسانه چند خواص چاره کار نیست.

بخش شدن منطقه کالپوش و فرومد، برگزاری نماز جمعه در مناطق مذکور، رفع اختلاف بیارجمند و میامی و نهایتا تصمیم عاقلانه اتخاذ کردن ضامن کاهش نرخ بیکاری، تورم وگرانی و سرعت بخشیدن به امر توسعه می باشد. همچنین تاکید بر این امر شد که تجربه و تحقیقات بعمل آمده اثبات کننده این امر است چنانچه تن به ساماندهی مناطق تحت پوشش ندهیم، با وضعیت فعلی حاکم بر کشور با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی و کوچک نمودن دولت و کاهش امر تصدی گری دولت در بخش اقتصاد و با توجه به فقر جدی زیر ساخت در شهرستان و پائین بودن نرخ سرمایه گذاری و دیگر شاخص های رشد، سرعت بخشیدن به امر توسعه و رفع موانع و ساماندهی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امری غیر ممکن خواهد بود.

چند سالی است افراد دارای دیدگاه های سنتی در شهرستان بر این قاعده استدلال می نمودند که انتزاع میامی نقشه طراحی شده مرکز استان جهت کاهش جمعیت شاهرود با هدف سوء و جلوگیری از پیشرفت و یا نگاه تبعیض آمیز در تخصیص اعتبارات می باشد وبا همین استد لال نیز به هر طریق مانع ارتقاء بخش میامی به شهرستان و در یک نگاه عدم پیشرفت و توسعه شهرستان گردیده اند و هیچ زمان نیز بر این موضوع که با توجه به پراکندگی جمعیت و برخورداری شهرستان از روستاهای فراوان که بعضا فاصله آنان تا مرکز شهرستان به بیش از 250 کیلومتر منتهی و قسمت اعظم بودجه شهرستان صرف امور مناطق می شود سخنی به میان نیامده است. اما اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم امروز نه تنها جدائی مهدیشهر از سمنان خللی بر توسعه سمنان وارد نکرد بلکه زمینه ساز هزینه میلیارد تومانی جهت آماده سازی زیر ساخت ها در شهرستان مهدیشهر گردیده و خواهد گردید و مصداق دیگر ارتقاء بخش آرادان در شهرستان گرمسار با جمعیت بسیار کمتر از میامی که ذیلا نتایج سر شماری سال 85 خواهد آمد به شهرستان ارتقاء می یابد. توجه داشته باشیم شهرستان مهدیشهر و آرادان از دو شهرستانی که قطب صنعتی می باشند انتزاع شده اند نه قطب کشاورزی. نتیجه اینکه با دیدگاه های سنتی حاکم بر شهرستان نمی توان به توسعه دست یافت و تنها راه برون رفت نگاه نو داشتن به مسائل اقتصادی و صنعتی و آگاهی داشتن از شاخص های علم نوین جهت تدوین نقشه راه می باشد. تا دیر نشده است عقلای قوم حرکتی جدی کنید که فردا دیر است.

جمعیت شهرستان شاهرود بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲۳۴٫۸۲۵ نفر بوده‌است.

جمعیت شهرستان گرمسار بر پایه سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۷۸٫۶۱۹ نفر بوده‌است.

جمعیت بخش آرادان شهرستان گرمسار در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۵۵۱۷ نفر بوده است.
جمعیت بخش میامی شهرستان شاهرود در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۷۹۲۷ نفر بوده است.