مهرداد شنبه 27 دی 1393 05:25 ب.ظ نظرات ()

شهردار دامغان گفت: ۲۵ هزار پلاک از مجوعه های پلاک ثبتی شهر را توسط تیم های مخصوص ممیزی کردیم و در بایگانی الکترونیکی قرار دادیم که از ۱۵آذر امسال موجب حذف گردش پرونده ها در بین واحدها شد که این کار برای اولین بار در استان در شهرداری دامغان صورت گرفته است.
به گزارش دامغان نیوز وی افزود: الکترونیکی کردن شهر و شهرداری از اولویت های ماست و ۲۵ هزار پلاک از مجوعه های پلاک ثبتی شهر را توسط تیم های مخصوص ممیزی کردیم و در بایگانی الکترونیکی قرار دادیم که از ۱۵آذر امسال موجب حذف گردش پرونده ها در بین واحدها شد که این کار برای اولین بار در استان در شهرداری دامغان صورت گرفته است.

نصرتی ضمن اشاره به انتخاب شهرداری دامغان به عنوان شهرداری برتر در استان توسط استاندار با شاخص ارزیابی رضایتمندی مردم،افزایش بودجه،انجام کارها بصورت فنی و تخصصی دانست و افزود :شهرداری دامغان بهترین آسفالت را تولید می کند و امسال تمامی نیازهای آسفالت در شهر دامغان رو خودمان تامین کردیم. وی با اعلام این خبر که تشکیل شورای سرمایه گذاری در شهرداری موجب شده است که بیشترین جذب سرمایه گذاری را در شهرداری دامغان داشته باشیم و توجه به ظرفیت های موجود در شهر را پراهمیت دانست و برای شناساندن آن به مردم تاکید کرد.

شهردار دامغان در پایان برگزاری اولین جشنواره پسته ، رویکرد تقویت ورزشهای همگانی ، مناسب سازی معابر وپیاده روها و جداسازی آب شرب از آب های فضای سبز که از برنامه های اجرایی شهرداری در ماه های اخیر بوده اشاره کرد.، مسلم نصرتی شهردار دامغان در نشست شورای اداری شهرستان دامغان گفت: انجام خدمات شهرداری باید با نگاه کرامت انسانی باشد و بحث برنامه محوری جز اولویت های شهرداری ها باشد.